06 21 22 84 39 info@lavanda-pedicure.nl

Disclaimer Lavanda Pedicure

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.lavanda-pedicure.nl). 

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je automatisch akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Bij het bezoek van onze website verwacht je betrouwbare en actuele informatie. We besteden dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op onze website. Doch kunnen er altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan. Wij raden u daarom aan alvorens gebruik van de website, deze disclaimer zorgvuldig door te nemen.

 

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden verleend. Lavanda Pedicure kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige direct of indirecte schade ten gevolge van, of in verband met, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Ook niet wanneer blijkt dat de informatie op deze site onjuist of onvolledig is. Lavanda Pedicure kan niet garanderen dat deze website foutlos zal functioneren. Bijdragen van derden worden door Lavanda Pedicure niet gecontroleerd op correctheid en volledigheid. 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 

Wijzigingen

Lavanda Pedicure behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u aan om periodiek te controleren of de informatie op deze website is gewijzigd (alsmede de disclaimer en overige voorwaarden). 
 

Informatie gebruiken

Lavanda Pedicure staat het niet toe dat de informatie op deze website wordt gekopieerd, gedownload of op enigerlei wijze openbaar wordt gemaakt of wordt verspreid zonder schriftelijke toestemming. Dit geldt ook voor logo’s, foto’s en ander grafische materialen. Je mag de informatie op deze site wel downloaden en bewerken voor eigen persoonlijk gebruik. Voor vragen en klachten kunt u contact opnemen via info@lavanda-pedicure.nl.